اهمیت بیوپلاستیک‌ها به‌عنوان اجزای مرکزی در استراتژی اقتصادی زیستی اتحادیه اروپا انکارناپذیر است. این موضوع را به خوبی می‌شد از کلام کمیسیونر اروپا و مسوول وزارت بهداشت آلمان در کنفرانس برلین دریافت کرد.

در این کنفرانس سوالات زیادی در ارتباط با آینده بیوپلاستیک‌ها پرسیده شد: چگونه تولید رو به رشد بیوپلاستیک‌ها بر آگاهی عمومی تاثیر می‌گذارد؟ چه بخشی از بازار به‌طور خاص رشد خواهد کرد و کدام این رشد چه تاثیرهایی خواهد گذاشت؟ پتانسیل‌های جانبی احتمالی افزودن بیوپلاستیک‌ها به جریان بازیافت فعلی کدامند؟ Thomas Probst از موسسه فدرال مواد اولیه ثانویه و دفن چنین می‌گوید: «مقدار قابل توجهی از هر نوع پلاستیک به ما بدهید- PLA یا هر نوع بیوپلاستیک دیگر- ما آن را جدا و بازیافت می‌کنیم. این پیام اصلی صنعت بازیافت به صنعت بیوپلاستیک‌هاست.