پالپ، تکه‌های بزرگ و فیبرها از اجزای اصلی بسیار از نوشیدنی‌ها به خصوص آبمیوه های بی‌شمار در تمامی انواع و ظواهر گوناگون: از فیلترنشده‌ها، آب سیب‌های طبیعی (با پالپ) یا آب پرتقال‌های به دست آمده از فشردن مستقیم پرتقال (همراه با فیبر) و ترکیب‌های چندمیوه‌ای گرفته تا ترکیب‌های یکدست (اغلب پوره‌ها) و «صبحانه‌های مایع» همراه با برشتوک به حساب می آیند. علاوه بر این، البته، گوناگونی زیاد نوشیدنی‌های ترکیبی که دارای ذرات یکنواخت برای رسیدن به دستور پخت هستند را نیز باید در نظر گرفت.

{phocadownload view=file|id=78|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}