نمونه‌گیری برای تعیین ویژگی‌های فیزیکی نوشیدنی‌ها به علاوه اطلاعات آماری ضروری در مورد سابقه آنالیزهای قبلی بسیار مهم هستند چرا که نتایج آنها برای ارزیابی و تخمین کادربندی و پارامترسازی فرآیند تولید حیاتی است. این موضوع همچنین برای تضمین کیفیت فرآیند تولید فرآیندی که محصول دقیقا در آن تولید می‌شود نیز لازم است. به یاد داشتن تمام موارد یاد شده یعنی محصولی باکیفیت بالا. این مقاله در پی این است که آگاهی را نسبت به فرآیند نمونه‌گیری بالا ببرد و نوری بر متغیرهای تاثیرگذار و خطاهای احتمالی بیاندازد.

{phocadownload view=file|id=89|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}