هنر بسته بندی: با نرخ بازیافت فولاد در آمریکای شمالی که از 15 درصد سال 1988 به 71 درصد در سال 2012 رسیده است،‌موضع قوطی‌های غذایی به‌عنوان بسته‌بندی‌های حافظ محیط‌زیست تا این حد محکم نبوده است.

در تحقیقی که سال 2013 انجام شده این‌گونه آمده است که تنها در سال 2012 بیش از 3/1 میلیون تن فولاد قلع‌اندود- حدود 21 میلیارد قوطی فولادی- بازیافت شده است. همچنین اینکه بسته‌بندی‌های تولیدشده از فولاد بازیافتی حدود 75 درصد در انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر در هر تن فولاد بازیافت شده، 2500 پوند سنگ‌آهن، 1400 پوند ذغال و 120 پوند سنگ‌آهک کمتری مصرف می‌شود.

نکته مهم‌تر اینکه با وجود قابلیت بازیافت 100درصدی فولاد، می‌توان آن را بارها و بارها بدون کوچکترین کاهشی در کیفیت استفاده کرد.