فارس :مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد گفت: با کالاهای ایرانی که دارای بسته‌بندی‌هایی هستند که رعایت قانون در فارسی نویسی را نکرده باشند یا ازنام‌های غیر فارسی استفاده کرده باشند برخورد می‌شود.

احسان‌الله حجتی اظهار داشت: در راستای مقابله با تبلیغ کالاهای خارجی یا آن دسته از کالاهای ایرانی که با نام‌های خارجی محصولات خود را عرضه می‌کنند از ابتدای مرداد امسال، طرح رصد بسته‌بندی کالاها در شهر تهران آغاز شده است. وی گفت: این ستاد بسته‌بندی کالاها را رصد و بررسی می‌کند و در صورت وجود کالاهایی با بسته‌بندی که با قوانین جاری مغایرباشدبه مراجع مربوطه اعلام می‌شود. حجتی گفت: همچنین با کالاهای ایرانی که دارای بسته‌بندی هایی هستند که فارسی نویسی را رعایت نکرده‌اند یا از نام‌های غیر فارسی استفاده کرده‌اند برخورد می‌شود.
 
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد تصریح کرد: مراجع مرتبط نیز بر اساس قانون با متخلفان برخورد می‌کنند. وی با اشاره به قانون محدودیت و ممنوعیت تبلیغ کالاها تصریح کرد: بسته بندی‌های کالاها نوعی تبلیغ است که لازم است در آن ضوابط تبلیغات کاملاً در نظر گرفته و رعایت شود.