این مقاله به نقل از موسسات Green Century Capital Management و As You Sow است. موسسه Green Century Capital Management موسسه‌ای مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری متمرکز بر امور محیطی است که در سال 1991 با مشارکت سازمان حمایت از محیط‌زیست بنا شد. وظیفه این موسسه اعزام متخصصینی فعال و آگاه در ارتباط با ایجاد محیطی سالم و تمیز و تشویق شرکت‌هاي بزرگ به رفتار‌هاي سازگار با محیط‌زیست است. موسسه قرن سبز بر این باور است که با حمایت سهامداران شرکت‌های بزرگ از محیط‌زیست، مي‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت.

{phocadownload view=file|id=177|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}