محصولات دریایی مدت ماندگاری بسیار کوتاهی داشته و فساد آنها با توجه به تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین و فراهم بودن سایر شرایط بسیار سریع رخ می دهد. همین امر منجر به استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی و نگهداری نظیر بسته بندی های هوشمند و فعال، بسته بندی های نانو، بسته بندی های تحت خلاء و اتمسفر اصلاح شده  (MAP)شده است…

{phocadownload view=file|id=214|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}