هنر بسته بندی: شرکت‌های Fabbri Group و BASF سرمایه‌گذاری مشترکی را برای تولید فیلم کلینگ زیست تخریب‌پذیر برای بسته‌بندی غذاهای تازه انجام داده‌اند.

 

 

 

این دو شرکت می‌گویند که محصول جدیدشان بر پایه محصول ecovio شرکت BASF تولید شده و ترکیبی ایده‌آل از قابلیت تنفس، عملکرد مکانیکی و زیبایی‌شناختی را با هم دارد. این شراکت مدعی است Nature Fresh نخستین فیلم کلینگ قابل کمپوست است که تنفس و طول عمر بالای غذاهای تازه را همراه با شفافیت و ویژگی‌های عالی مکانیکی برای ماشین‌های بسته‌بندی خودکار به ارمغان آورده است. این فیلم استانداردهای اروپا و آمریکا برای تماس با موادغذایی را نیز به دست آورده است. شرکت مدعی است در ویژگی‌هایی همچون ضد مه‌گرفتگی و بازیابی الاستیک می‌توان آن را با فیلم‌های تولیدشده از PVC مقایسه کرد. همچنین گفته شده که تبادل بخار آبی بهتر از PE دارد که برای بسته‌بندی غذاهای تازه حیاتی است.

پس از مصرف نیز می‌توان فیلم را همراه با سایر ضایعات غذایی در چرخه کمپوست منزل یا واحدهای صنعتی کمپوست، تجزیه کرد.