امروزه نظارت بر بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی به اندازه نظارت بر خود مواد غذايي حایز اهمیت است. عدم آگاهی کافی بخشی از تولیدکنندگان موادغذایی برای انتخاب یک بسته‌بندی پلیمری مناسب برای محصولات موادغذایی خود و نیز نبود یک بستر مناسب برای فرهنگ‌سازی در سطح جامعه راجع به استفاده صحیح مردم از بسته‌بندی‌های پلیمری مختلف، باعث شده است که احساس ناامنی به وجود بیاید و برخی از مردم را نسبت به بهداشتی بودن برخی از تولیدات داخلی مظنون سازد.

{phocadownload view=file|id=300|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}