هنر بسته بندی: شرکت Ball Corporation کارخانه جدید تولید قوطی آلومینیومی ایروسل در احمدآباد هند راه‌اندازی کرد. با این کارخانه جدید، Ball به دنبال افزایش تقاضا در بازار است.

 

کارخانه جدید Ball, قوطی آلومینیومی ایروسل, قوطی آلومینیومی ایروسل, آلومینیومی اکسترود شده, بسته بندی

Michael Feldser معاون شرکت چنین می‌گوید: «با پی‌ریزی که ما در تولید ایروسل آلومینیومی کرده‌ایم، کارخانه جدید این امکان را به ما می‌دهد که به سرعت بازار هند را گسترش دهیم و نیازهای منطقه‌ای خریدارانمان را پاسخگو باشیم.» در این کارخانه قرار است تا قوطی‌های ایروسل سه‌تکه قلع‌اندود و آلومینیومی اکسترود شده تولید شوند.

اطلاعات تکمیلی در www.ball.com