هنر بسته بندی: تولیدکننده بسته‌بندی‌های آرایشی Quodpack، عطری با تیراژ محدود و نام Wood را در دهمین سالگرد شرکت وارد بازار کرد.

بسته بندی, شیشه عطر, طراحی شیشه عطر, بسته بندی های آرایشی, بطری, هنر, packaging, perfume, design, perfume  design

عطر بسته‌بندی زیبایی دارد و از بهترین امکانات ممکن استفاده کرده است: بطری Premi، پمپ طلایی رنگ و دربی از چوپ سرخ جنگلی تولید Technotraf. درطراحی کلی بطری از طبیعت الهام گرفته است. Tim Eavas مدیر شرکت چنین می‌گوید: ما در طراحی این بسته خواستیم نشان دهیم که تمامی عناصر را می‌توان در کنار هم در نظر گرفت.