هنر بسته بندی: APEAL موسسه اروپایی تولیدکنندگان فولاد برای بسته بندی، دورنمای خود برای بازیافت تا سال 2025 را ارایه کرد: هیچ بسته بندی فولادی دفن نخواهد شد.

 

 

 

این دورنما به وسیله اقدامی در چهاربند پشتیبانی می‌شود که قرار است تا از تبدیل بسته‌بندی‌های فولادی در چرخه بازیافت جلوگیری کند. VanMaercke مدیر APEAL می‌گوید: چهار عمل اصلی این توافقنامه شامل موارد زیر است: بهینه‌سازی جمع‌آوری و جداسازی ضایعات، تدوین استانداردی برای فولاد قراضه، جمع‌آوری و جداسازی درب‌های فولادی و طراحی برای بازیافت‌پذیری. بر پایه گزارشی که در سال 2018 منتشر شد، جمع‌آوری جداگانه بهترین روش برای تضمین داشتن بالاترین کیفیت در عملیات بازیافت است.

کنترل کیفیت باید در مراکز جداسازی انجام پذیرد. در حالی که 82.5 درصد از تمام بسته بندی‌های فولادی در سرتاسر اروپا بازیافت می‌شوند اما نرخ جمع‌آوری و جداسازی درب‌ها در این قاره زیر حد متوسط است چراکه درب‌ها معمولا در سطل‌های جداسازی اشتباه  انداخته می‌شوند. از طرف دیگر به‌کارگیری تکنیک‌های غیرموثر در جداسازی در کارخانه‌ها، منجر به گم شدن و عدم بازیافت مقادیر زیادی از درب‌های فولادی بسته بندی در این قاره می‌شود.