آنتوسیانین از واژه های یونانی anthos  به معنی گل و ky´aneos به معنی آبی مشتق شده است. آنتو سیانین ها جزو پرکاربرد ترین رنگدانه های گیاهی  در صنعت غذا هستند. آنتوسیانین ها ترکیبات محلول در آب بوده و به گروه ی از فلاوونوئید های پلی فنول تعلق دارند   که مسوول رنگ قرمز، ارغوانی و آبی در اندام های گیاهی مانند میوه ، گل و برگ هستند . 

{phocadownload view=file|id=236|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}