LINPAC Packaging از تولیدکنندگان پیشرو در بسته‌بندی‌های چندماده‌ای، همکاری ویژه‌ای را با Addmaster برای تولید فیلم‌ها و سینی‌هایی با فناوری آنتی‌میکروبی با هدف کاهش رشد باکتری در بسته‌بندی بیرونی گوشت تازه آغاز کرده است.

آلودگی‌های خطرناک ناشی از باکتری‌هایی همچون Salmonella، E.coli و Campylobacter که بیشترین درصد سمی کردن غذا در انگلستان را به خود اختصاص داده‌اند، باعث ایجاد ریسک در چرخه تولید (آماده‌سازی، فرآیند، بسته‌بندی) و توزیع می‌شوند که پایین آوردن این ریسک برای مصرف‌کننده یک استراتژی کلیدی است.

Addmaster یکی از شرکت‌های اصلی‌ در تولید افزودنی است. فناوری آنتی‌میکروبیال آن افزودنی پایه نقره است که می‌توان آن را به هر نوع پلاستیک، کاغذ، پارچه، رنگ یا روکش اضافه کرد. این فرآیند باعث کاهش رشد Campylobacter تا 99/99 درصد می‌شود.