هنر بسته بندی: انجمن علوم و فناوری ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. این انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند.

 

انجمن علوم و فنون بسته بندی ایران, وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, ارتقای علمی صنعت بسته بندی, دانش صنعت بسته بندی

هدف از تشکیل این موسسه گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی صنعت بسته بندی و توسعه کیفی نیرو های متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی پژوهشی در زمینه های دانش صنعت بسته بندی عنوان شده است.

علاقمندان به عضویت در انجمن می توانند با تلفن های 88369750 /88091077 /88094733  تماس حاصل کنند.