هنر بسته بندی: CxySense Ine تولیدکننده آنالیزورهای چشمی اکسیژن و دستگاه‌های آزمایش نفوذ برای صنایع بسته‌بندی، غذا و نوشیدنی، به‌تازگی سیستم‌های خود را گسترش و ارتقا داده است و به نام OxyPerm Permeation/PTR روانه بازار کرده است.

بسته بندی, هنر, انالیزور چشمی اکسیژن, دستگاه ازمایش نفوذ اکسیژن, packaging, art,

 

این سیستم به‌طور متداول شامل توانایی آزمایش فیلم‌های صاف با استفاده از آنالیزور اکسیژن OxySense 5250i است که هزیه پایینی نیز دارد. با افزوده شدن BottlePerm Fixture امکاناتی که در مورد فیلم‌های صاف وجود داشت بر روی بطری‌ها نیز میسر شده است که می‌تواند میزان نفوذ و عبور اکسیژن را در زمان کوتاه و به سادگی نشان دهد. بدین‌صورت که دستگاه با یک تنظیم ساده نیتروژن یا گاز مشابهی را وارد بطری می‌کند و سپس بررسی‌های بعدی را انجام می‌دهد.

دانستن این نکته که ظرف یا ماده اولیه شما در دنیای واقعی تا چه حد با آنالیزهای آزمایشگاهی هماهنگ است، کلید موفقیت بر سر ارتقا بسته‌بندی موفق است.