هنر بسته بندی: Amerplast از پیشگامان تولید بسته‌بندی‌های منعطف، سیستم تمام یکپارچه بسته‌بندی برای تولید تازه با نام AmerFresh را که مناسب بسته‌های فلوپک و سینی‌های درب‌دار است را به بازار معرفی کرد.

Amerplast, بسته‌بندی‌های منعطف, بسته‌های فلوپک, ماشین تری‌سیلر, لمینیت, بسته‌بندی تازه میوه

همراه با PerfoTec، Amerplast ماشین تری‌سیلر متحرکی را تولید کرده که به سیستم پرفراژ لیزری Amerfresh متصل است و باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. میوه و سبزیجات در فهرست 5 ماده غذایی تلف شده قرار دارند. این سیستم یکپارچه بسته‌بندی دارای مزیت‌هایی همچون امکان تنفس گیاهان و سبزیجات و ارزیابی میزان نفوذپذیری، ایجاد میکروپرفراژهایی متناسب با نیاز تنفسی محصول و لمینیت پیچیده هماهنگ با کاربردهای مورد نظر است.