هنر بسته بندی : برای توسعه و پیشرفت صنایع بسته‌بندی، نگهداری شامل سردخانه‌ها، انبارهای فنی، فرآوری، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و محصولات عمده استانی مازندران ظرفیت لازم ایجاد شده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ماهنامه هنر بسته‌بندی، افزود: برای بسته‌بندی محصولاتی مانند برنج، مرکبات، کیوی، خوراک دام، طیور، آبزیان، شیلات، عسل و… اقداماتی صورت گرفته و برنامه اصلاح ساختار فرآیند و تغییر تکنولوژی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: جهت بهبود وضعیت صنایع مرتبط، تاکنون اعتباراتی در قالب فنی و اعتباری، توسعه کشاورزی و طرح‌های زودبازده در اختیار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گذاشته شده است.وی با بیان این‌که، اجرای برنامه‌های صنعتی صنایع تبدیلی بدون مشارکت صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاری آنها امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: استقبال بازدیدکنندگان و صنعت‌گران خوب بوده که امیدواریم با حمایت سرمایه‌داران، نتایج مناسب و مثبتی محقق شود.

وی ادامه داد: عوامل مختلفی در ایجاد ضایعات و فساد محصولات کشاورزی نقش دارند از جمله نبود یا نقص صنعت بسته‌بندی که یکی از عوامل فساد به‌شمار می‌رود به همین دلیل ایجاد واحد بسته‌بندی و یا به‌کارگیری بسته‌بندی جدید در خط فرآیند تبدیل واحدهای تولیدی با در اختیار گذاشتن تسهیلات، اعتبارات و توانمندسازی تولیدکنندگان، اقداماتی در حال انجام بوده و در دستورکار قرار دارد.

وی اضافه کرد: بسته‌بندی با صادرات و بازارپسندی ارتباط مستقیم داشته به همین خاطر توجه بیشتر مسوولان به بخش بسته‌بندی ضرورت دارد.