DaniMer Scientific خبر از تولید چسب لیبل زیست تخریب‌پذیر جدید برای ظروف PET خبر داد تا مشکل این نوع بسته‌بندی در بازیافت حل شود. این پروژه‌ با همکاری Dupont Tate & Lyle و Myriant انجام شد.

شده است. به علاوه می‌توان این چسب را در سیستم‌های فعلی چسب تا زیر دمای E۳۲۵ مورد استفاده قرار داد. نتایج آزمایش‌ها حاکی از این بوده است که این محصول هیچ‌گونه آلودگی در جریان بازیافت PET به جای نمی‌گذارد. «Susterra» مطابق با تاییدیه وزارت کشاورزی آمریکا، ۱۰۰درصد زیست تخریب‌پذیر است.

این چسب لیبل جدید تا ۵۰ درصد قابل بازیافت است. چسب کاملا در عملیات بازیافت شستشو با ماده سوزآور حل می‌شود بدون اینکه به صورت انبوه جمع شود یا گلوله شود. فرمولاسیون پایه زیست تخریب‌پذیر از مواد غیرنفتی تولیدشده است. به علاوه می‌توان این چسب را در سیستم‌های فعلی چسب تا زیر دمای E۳۲۵ مورد استفاده قرار داد. نتایج آزمایش‌ها حاکی از این بوده است که این محصول هیچ‌گونه آلودگی در جریان بازیافت PET به جای نمی‌گذارد. «Susterra» مطابق با تاییدیه وزارت کشاورزی آمریکا، ۱۰۰درصد زیست تخریب‌پذیر است.

novapackconference.com