وجود محصولات شیلاتی از قبیل ماهی و میگو به‌عنوان یک منبع با ارزش در سبد غذایی خانوارها، می‌تواند در تامین امنیت غذایی و سلامت جامعه نقش بسزایی ایفا نماید؛ اما غالب محصولات آبزی، بسیار حساس و فسادپذیر می‌باشند و غفلت از این امر، از یک سو موجب افت کیفیت و در نتیجه خروج این منبع از چرخه مصرف و از سوی دیگر باعث افول بازاریابی آن می‌شود.

{phocadownload view=file|id=350|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}