هنر بسته‌بندي:رسيدگي به مشكلات صنايع توليدي و ايجاد راهكارهاي مناسب براي تقويت بنيه مالي توليدكننده ازجمله انتظارات شركت ابراك دينا از مسوولان است.

مديرعامل شركت ابراك ديناگفت: در صورت تقويت مالي و مناسب بودن شرايط اقتصادي كشور تعداد مشتريان و متقاضيان نيز افزايش خواهد يافت اما در حال حاضر نوسان ارز مهمترين مشكل توليدكنندگان به‌شمار مي‌رود.

محمود مه روز از كاهش توليد شركت در يك سال گذشته خبر داد و افزود: در اين مدت فعاليت شركت دچار ركود شد. وي مشتري‌مداري را به‌عنوان شرط لازم براي موفقيت در توليد بيان كرد و اظهار داشت: يكي از اهداف شركت در صورت مناسب بودن شرايط اقتصادي كشور افزايش تعداد مشتريان و متقاضيان است.

وي به نقش كليدي و مهم رسانه‌ها براي معرفي توان  توليدي و واحدهاي ذي‌ربط اشاره و اضافه كرد: نقش اصحاب رسانه در معرفي توليدات غيرقابل انكار است، با وجود اين که مشكلات و معضلات توليدكنندگان توسط خبرنگاران و مديران شركت‌ها به مسوولان انتقال داده شده، اما اقدامي صورت نگرفته است.