مهر: بعد از جنجال آب های بسته بندی که با توقف تولید ۱۲ شرکت داخلی همراه شد، حالا نوبت آبلیموهای صنعتی است که طعم «لیمو» نمی دهند.

 

آب لیموهای طبیعی, آبلیموهای صنعتی, بازار غذایی, کارخانه تولید آبلیموی صنعتی, سازمان غذا و دارو, سازمان تعزیرات

بعد از واکنش دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو به روند تولید آبلیموهایی صنعتی که تحت عنوان آبلیموی طبیعی در بازار غذایی کشور عرضه می شود، علیرضا جمشیدی رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز، با اشاره به بررسی های انجام شده از تعداد زیادی کارخانه تولید آبلیموی صنعتی در تهران، به کنایه عنوان داشته است دریغ از یک قطره آبلیمو!!

موضوع تولید آبلیموهای صنعتی که تحت عنوان آبلیموی طبیعی در دسترس مردم و مصرف کنندگان قرار می گیرد، به یکی دیگر از چالش های میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد تبدیل شده است. بعد از ماجرای تولید آب های بسته بندی که سر و صدای زیادی به پا کرد، حالا نوبت آبلیموهایی است که معلوم نیست چند درصد آن در یک بطری شیشه ای، آبلیموی طبیعی است.

در همین ارتباط دکتر رسول دیناروند معتقد است که آنچه سازمان غذا و دارو در مورد بررسی آبلیموهای صنعتی انجام داده و نتایجی که به دست آمده نشان می دهد این قبیل آبلیموهای صنعتی وضعیت خوبی ندارند.رییس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه قبلا نیز در مورد آبلیموهای صنعتی هشدار داده بودیم، گفته است که این هشدار کماکان پابرجاست و بسیاری از آبلیموهای صنعتی، اصلا آبلیموی طبیعی نیستند.

دیناروند با بیان اینکه مطلب که آبلیموهای صنعتی عمدتا یک نوع فرماليسيون هستند که در آنها از مواد شیمیایی استفاده شده است، می گوید: البته این به معنای این نیست که آبلیموهای صنعتی از مواد سمی و خطرناک استفاده کرده اند بلکه موادی که در آنها به کار رفته شیمیایی است.

رییس سازمان غذا و دارو از معرفی شرکت های مختلف در تولید آبلیموهای صنعتی به سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: در حال حاضر می خواهیم با همکاری سازمان ملی استاندارد دو نوع استاندارد را برای آبلیموهای طبیعی و کنسانتره تعریف کنیم که این آبلیموها را بتوان دسته بندی کرد.

وی معتقد است که این اقدام باعث خواهد شد تا شرکت های تولید کننده در تولید آبلیموهای صنعتی دچار تخلف نشوند.در همین حال علیرضا جمشیدی رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص نظارت هایی که گشت های تعزیراتی از روند تولید آبلیموهای صنعتی داشته اند، می گوید: پس از اینکه  ۱۷ کارخانه تولید آبلیمو را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که آبلیموهای تولیدی آنها حتی یک قطره آبلیموی طبیعی ندارد.

وی از امحای نزدیک به ۴۰۰ تن آبلیمو خبر می دهد و می افزاید: باید از گشت های مشترک دفاع و حمایت کنیم و از آنجا که سازمان تعزیرات حیطه گسترده و وسیعی در کشور دارد، باید تقویت شود زیرا مردم به این مراجع دسترسی دارند.

دکتر حسین رستگار مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که آب لیمو از آبگیری لیمو ترش به دست آمده و با همین عنوان بسته بندی می شود، می گوید: هرگونه تغییر در ماهیت آن یا افزودن مواد دیگر به آب لیموی طبیعی می تواند فرآورده را تا سطح تقلب یا عدم انطباق بر چسب با محتوی فرآورده نزول دهد.

وی با بیان اینکه بررسی شاخص های ایمنی در آبلیمو نیز مانند آب میوه قواعدی دارد که طی مراحلی می تواند کارشناسان را به نتیجه برساند  که کدام ابلیمو طبیعی و کدام یک از انواع آنها فرمولاسیون هستند، می افزاید: بررسی گزارشات مکرر ازعدم تطابق بین ترکیبات محتوی و مطالب درج شده در برچسب های آبلیموی طبیعی، ضرورت بازنگری در ضوابط تولید آبلیمو توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد را اجتناب ناپذیر می نمایاند.

رستگار می گوید: باید اساس و معیار تولید آب لیموهای طبیعی و فرمولاسیون را از یکدیگر تفکیک نمود و در صورتی که انواع فرمولاسیون آن موجب تهدید شاخص های سلامت می گردد آنها را به عنوان تقلب در تولید محسوب نمود.

وی برای راهنمایی بیشتر مردم در هنگام خرید پیشنهادی نیز ارایه داد و اظهار داشت: با تعبیه برچسب رنگی، آب لیموی طبیعی متمایز از انواع فرمولاسیون آن خواهد شد و مردم به راحتی می توانند آبلیموی طبیعی را از فرمولاسیون شناسایی کنند.

رستگار با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها معیارهای تولید، به  آبلیموهای طبیعی اختصاص دارد و برای نوع فرمولاسیون آنها هیچ ضابطه ای تصویب نشده است، می افزاید: در حال حاضر به هر نوع دیگری از آبلیمو به جز طبیعی می توان عنوان تقلبی اطلاق کرد و به دلیل عدم انطباق بر چسب فرآورده با محتوی، آن را مورد نقد کارشناسان قرار داده ، دستور جمع آوری آنها از سطح عرضه را صادر نمود.

آنچه مسلم است، اینکه در بازار غذایی کشور هر روز اخبار جدیدی از انواع تقلبات را می شنویم و می خوانیم، تا جایی که این وضعیت باعث بی اعتمادی مردم به محصولات و فرآورده های غذایی شده که می بایست سر سفره غذایی آنها قرار بگیرد. اما، اینکه در هنگام مصرف این قبیل فرآورده های غذایی، تا چه اندازه به کیفیت آنها اطمینان دارند، سئوالی است که جوابی برای آن ندارند.

http://www.mehrnews.com