خبرگزاری صدا وسیما :مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: طرح توزیع آب بسته بندی در شرایط بحران در این استان اجرا می شود.

هاشم بالدی در بازدید از تصفیه خانه شماره دو اهواز،گفت : مطالعات طرح تولید و توزیع آب بسته بندی در شرایط بحران احتمالی انجام شده و مقدمات این طرح با همکاری شرکت آبفا خوزستان اجرایی می شود.وی اعتبارات مورد نیاز این طرح را حدود 120 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح می تواند در شرایط خاص مانند خشکسالی و یا افزایش شدید شوری آب در شهرها و روستاهای خوزستان، کارساز باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارخوزستان همچنین بر اجرای طرح توسعه این تصفیه خانه تاکید کرد و گفت: این تصفیه خانه در سال 1340 راه اندازی شده است و با این قدمت نمی تواند به طور کامل جوابگوی افزایش جمعیت باشد.بالدی با بیان اینکه این تصفیه خانه، آب 30 درصد جمعیت اهواز را تامین می کند افزود: بر اساس گزارش شرکت آب و فاضلاب اهواز، این تصفیه خانه 110 هزار مترمکعب آب تصفیه شده در روز تولید می کند.