هنر بسته بندی:  MCSO به‌تازگي محصول كمكي آب‌رسان با نام ORAL I.V را به بازارهاي عادي فرستاده است. اين محصول ويژه نيروهاي پليس و نظامي است.

«دفتر ما و به خصوص تيم SWAT اين محصول را بسيار كاربردي و موثر ارزيابي كرده‌اند.» Mike Puente چنين ادامه مي‌دهد كه اين محصول به كساني كه در صحرا زندگي يا كار مي‌كنند اين اجازه را مي‌دهد تا در دماي بالا ساعت‌هاي زيادي را دوام بياورند. ORAL را مي‌توان حتي در تمرينات و اردوهاي مدرسه‌اي نيز مورد استفاده قرار داد. فرمول اصلي اين محصول بر پايه الكتروليت‌هاي كريستاله در آب تصفيه شده است. اين محصول را مي‌توان در دماها و شرايط مختلف سخت جوي مورد استفاده قرار داد. ORAL داراي هيچ‌گونه شكر، كافئين يا محرك و مواداوليه داراي رنگ‌دانه نيست و در ويال‌هاي جداگانه عرضه مي‌شود. بسته ثانويه‌اي نيز براي عرضه اين محصول در فروشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.