امروز بسته‌بندی به راستی مهمترین نقش خود یعنی فروشنده ساکت را بازی می‌کند. تبدیل به یک رسانه شده و نماینده هویت کالا و برند به‌شمار می‌رود! خریدار انتظار دارد به وسیله بسته‌بندی نیازهای او به استاندارد کیفیت تامین شود واگر نظر او اصلا جدی گرفته نشود شاید هرگز آن کالا خریده نشود.پس چالش ما بر سر 3 تا 7 ثانیه است. فقط همین اندازه وقت داریم که خریداران را از راه حواس پنج‌گانه، ارزش‌ها و احساسات‌اش تحت‌تاثیر قرار داده و به انتخاب دعوت کنیم!

{phocadownload view=file|id=234|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}