هنر بسته بندی: فیلم تنفسی تولید شده توسط Dow علاوه بر افزایش طول عمر محصول تا 4 برابر، قابلیت بازیافت در فروشگاه را نیز دارد. بسته‌بندی‌هایی که باعث کاهش ضایعات غذا می‌شوند انتخاب‌های عالی هستند. رساندن غذا به نیازمندان قبل از اینکه غیرقابل استفاده شوند نیز موضوعی مهم است.

 

 

در اگوست گذشته همکاری بین Dow Packaging و بانک غذایی MCFB باعث انجام یک پروژه شد که همانا رساندن غذای تازه به نیازمندان بود. محصولاتی که قابل خوردن نیست به مراکز کمپوست به جای ارسال به مراکز دفن فرستاده می‌شوند و بسته‌های پلاستیکی نیز در برنامه Store Drop-off بازیافت می‌شوند.

فیلم تنفسی شرکت که از جنس پلی‌اتیلن است می‌تواند طول عمر محصول را از 5-6 روز به 20-25 روز ارتقا دهد. احتیاج به تزریق گاز هم ندارد.