زیست آنلاین: مرکز ملی اقیانوس شناسی انگلستان، که آبهای بین انگلیس و فالکلند را مورد مطالعه قرار داده است اعلام کرد اقدامات سریع برای حل مشکل لازم است. به گزارش زیست آنلاین، بیش از 10 برابر تخمین هایی که قبلا زده شده است، در اقیانوس اطلس پلاستیک وجود دارد که نشان می دهد مشکل پلاستیک جهان احتمالاً بسیار بیشتر از آن است که تصور می شود.

 

 

 

 

در بررسی های جدید از 200 متر بالایی اقیانوس اطلس در تنها 5 درصد از مساحت آن، بین 12 تا 21 میلیون تن ذرات میکروسکوپی از سه نوع پلاستیک متداول یافت شد. این میزان نشان می دهد مقدار پلاستیک موجود در قیانوس اطلس در حدود 200 میلیون تن است. برآوردهای قبلی، بر اساس محاسبات میزان ضایعات پسماندهای شهری در مناطق ساحلی، حاکی از آن بود که در طی 65 سال، بین سالهای 1950 تا 2015، بین 17 میلیون و 47 میلیون تن پلاستیک در اقیانوس اطلس رها شده است.

نتایج یک تحقیق بزرگ که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد که با روندهای فعلی، در 20 سال آینده، میزان پلاستیکی که وارد اقیانوس ها می شود، سه برابر خواهد شد. محققان می گویند كه این یافته ها باید سیاست گذاران را تشویق كند تا آنچه را كه می توانند برای جلوگیری از رسیدن پلاستیک به دریاها و اقیانوس ها به کار گیرند چرا که كه زندگی دریایی را به خطر انداخته است. آن ها می گویند مردم هنوز هم از خطرات این پلاستیک ها اطلاعات کمی دارند.

دانشمندان در حال بدست آوردن اطلاعات در مورد مضرات احتمالی ناشی از آلودگی میکروپلاستیک هستند. در اوایل هفته جاری، محققان از تکنیک جدیدی خبر دادند که به آنها اجازه می دهد وجود میکروپلاستیک در اندام های انسان را تشخیص دهند.