هنر بسته بندی: مطابق يک گزارش سازمان ملل محصولات بيش از يک‌چهارم زمين‌هاي زير کشت جهان مستقيما به سطل‌هاي زباله ريخته مي‌شود. در همين حال گرسنگي و سوء تغذيه جان و سلامت ۸۷۰ ميليون نفر را تهديد مي‌کند.

 

بسته بندی, زيست‌محيطي, محصولات کشاورزي, مديرکل فائو, اشپيگل آنلاين,

سالانه يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تن مواد غذايي در سراسر جهان دور ريخته مي‌شود. براساس يکي از تازه‌ترين گزارش‌هاي سازمان ملل متحد، سرازير شدن اين حجم مواد خوراکي به زباله‌داني‌ها نه‌تنها يک زيان اقتصادي بزرگ که معضلي جدي براي محيط‌زيست است. بنابر اين گزارش ۲۸درصد از کشتزارهاي جهان براي توليد محصولاتي به کار گرفته مي‌شوند که هرگز خورده نمي‌شوند. پيامدهاي انساني، اقتصادي و زيست‌محيطي اين وضعيت کشورهاي مختلف را به چاره‌جويي واداشته است.

هدر دادن آب و خسارت‌هاي نجومي

ميزان خسارت ناشي از دور ريختن محصولات کشاورزي سالانه ۵۶۵ ميليارد يورو برآورد مي‌شود. در اين رقم ارزش ماهي‌ها و خوراکي‌هاي دريايي دور ريخته شده در نظر گرفته نشده است. در گزارش سازمان ملل در مورد تاثير حيف و ميل مواد خوراکي بر منابع طبيعي، نتيجه‌ توليد بيش از نياز بر تغييرات جوي، وضعيت زمين، ذخاير آب و تنوع در طبيعت بررسي شده است.

به دليل دورريز محصولات کشاورزي سالانه معادل ۵ برابر آب رودخانه ولگا به هدر مي‌رود

به گزارش فائو هر سال ۲۵۰ ميليارد مترمکعب آب صرف توليد مواد غذايي‌اي مي‌شود که درنهايت به دست مصرف‌کننده نمي‌رسد. اين مقدار پنج برابر آبي است که هر سال در رودخانه‌ي ۳۷۰۰ کيلومتري «ولگا» در جنوب روسيه، به‌عنوان پرآب‌ترين و طولاني‌ترين رودخانه اروپا جريان دارد.

دور ريختن مواد غذايي با ۸۷۰ ميليون گرسنه

گزارش سازمان ملل نشان مي‌دهد که ۵۴درصد محصولات کشاورزي پيش از رسيدن به بازار و هنگام برداشت، آماده‌سازي و انبار از بين مي‌رود. کشورهاي در حال توسعه در اين زمينه با مشکلات بيشتري روبه‌رو هستند. از سوي ديگر ۴۶درصد مواد غذايي هنگام فرآوري، حمل‌ونقل و پس از رسيدن به دست مصرف‌کننده هدر مي‌روند که اين بخش بيشتر شامل کشورهاي صنعتي و پيشرفته مي‌شود.

مديرکل فائو معتقد است که همه‌ ما «ماهيگيران، کشاورزان، توليدکنندگان مواد غذايي، دولت‌ها و حکومت‌هاي محلي و مصرف‌کنندگان» بايد در هر بخش از زنجيره‌ انساني تغذيه تغييري ايجاد کنيم که در وهله اول مانع دور ريخته شدن مواد غذايي شويم و در مرحله بعد از اين مواد به بهترين شکل استفاده بکنيم.وی در کنار پيامدهاي زيست‌محيطي هدر دادن مواد غذايي، اين وضعيت را به دليل «وجود ۸۷۰ ميليون گرسنه» در جهان عملي غيراخلاقي توصيف مي‌کند.

ضرورت تغيير الگوي مصرف

به نوشته‌ «اشپيگل آنلاين» برخي از کارشناسان ميزان هدر رفتن مواد غذايي را بسيار بيشتر از برآوردهاي سازمان ملل و نزديک به 50درصد تخمين مي‌زنند. در اين گزارش وجود صدها ميليون‌ها گرسنه در جهان واقعيتي «تراژيک» خوانده شده، زيرا کارشناسان معتقدند ميزان مواد غذايي توليد شده در کشورهاي مختلف براي تغذيه جمعيت 7ميلياردي امروز جهان کافي است.

به گزارش اشپيگل آنلاين پژوهش‌هاي دولت آلمان نشان مي‌دهد که هر شهروند آلماني به‌طور متوسط سالانه ۸۲ کيلوگرم مواد خوراکي دور مي‌ريزد. به‌رغم اين آمار، ايلزه آيگنر (Ilse Aigner) وزير امور مصرف‌کنندگان و عضو حزب سوسيال مسيحي آلمان، به روند تغيير الگوي مصرف در اين کشور، به‌ويژه با توجه به تبليغات وسيعي که براي پرهيز از ريختن مواد غذايي به سطل زباله مي‌شود، خوش‌بين است.

وزير امور مصرف‌کنندگان آلمان مي‌گويد اگر ديگر کشورها نيز همراهي کنند مي‌توان به هدف کميسيون اتحاديه اروپا که کاهش پنجاه درصدي دور ريختن مواد قابل استفاده تا سال ۲۰۲۰ است، دست يافت.