هنر بسته بندی:  شرکت Neografia چاپخانه انتشار کتاب از اسلوواکی به تازگی ماشین 8رنگ Rapida 145 را در مجموعه خود نصب کرده است.

KBA, چاپ مستقیم, Neografia

ماشین Rapida145 از شرکت KBA، با سرعت 18000 شیت در ساعت در چاپ مستقیم و 15000 شیت در ساعت در پشت و روزنی، به گفته تولیدکننده مدرن‌ترین ماشین در افست در نوع خود است. مدل 8رنگی که در این مجموعه نصب شده، اندازه 1060 در 1450 میلی‌متر را چاپ می‌زند که در واقع 32 صفحه A4 تمام‌رنگی پشت و رو در یک دور چاپ است.

با تغذیه کاغذهای بسیار نازک، سرعت به 13000 ورق در ساعت کاهش می‌یابد. یعنی 10میلیون A4 در روز. در دوران دور چاپ پایین و تنوع کاربرد، سرعت بالای تولید، تنها دلیل کافی برای سرمایه‌گذاری نیست، بلکه اتوماسیون تغییر نمونه کار و سرعت کمتر آماده‌سازی سفارشی از مزیت‌های مهم است. سیستم DriveTronic SPC، تمام هشت پلیت روی این ماشین را تنها در 80دقیقه تعویض می‌کند.