بسته بندی, راندمان, شرینک, ماشین شرینک, اسلیو, ماشین شرینک اسلیو, مونو بلوک, لیبل, Sleever Machines Group, Sleever Combisteam, HDPE , packaging

 

هنر بسته بندی: در دنيايي كه افزايش بهاي اجناس به خاطر كميابي مواد اوليه غيرقابل اجتناب است، راهكارهاي جايگزين كه باعث افزايش كيفيت مي‌شود مهم و مهم‌تر مي‌شوند. همزمان راندمان ماشين و كيفيت محصول باید افزايش يابد. بر همين اساس Sleever Machines Group از پيشروان توليد ماشين‌هاي شرينك اسليو ماشين جديد خود با نام Sleever Combisteam را روانه بازار كرد.

اين سري ماشين‌ها در دو مدل توليد مي‌شوند. SleeverCombi: ماشين مونوبلوك براي شرينك اسليوهاي عمودي و Sleever Logicpak براي شرينك اسليوهاي افقي. اين شركت همچنين SleeverDairyCombisteam را توليد كرده كه ماشيني است با طراحي ويژه‌ براي بازارهاي لبني كه قادر است 500 تا 1000 ليبل را بر روي ظروف HDPE با استفاده از اسليوهاي 40 ميكروني ليبل بزند. فرآيندي كه كاهش انرژي تا 60 درصد را تضمين مي‌كند.