هنر بسته بندی: کنفرانس بزرگی در تاریخ 15 و 16 سپتامبر 2021، 24 و25 شهریور1400 ، در ایتالیا برگزار خواهد شد. در این کنفرانس که با محوریت موضوعاتی همچون پایداری در صنعت چاپ بسته بندی، بررسی گذشته و آینده اقتصاد بسته بندی، تغییرات تکنولوژیکی به وجود آمده در صنعت، تاثیرهای شبکه های اجتماعی بر کسب و کار بسته بندی، ظرفیت های قانون گذاری در صنعت بسته بندی و چاپ های آن، جریان غالب در تولید کاغذ و چاپ و …  وبا انجام میزگردهای مختلف با حضور کارشناسان زبده از سرتاسر جهان برگزار خواهد شد. هنر بسته بندی پشتیبان این کنفرانس بزرگ در ایران است.

 

 

پاندمی کرونا این فرصت بی نظیر را به وجود آورده است تا به واسطه گسترش سمینارها و کارگاه های آنلاین، متخصصین بتوانند بدون کوچک ترین هزینه ای از این گونه برنامه ها بهره مند شوند که حتی در صورت امکان برای حضور در چنین برنامه هایی، هزینه های گزافی باید پرداخت می شد.

فرصت را غنیمت شمارید، ثبت نام را انجام دهید و از دو روز گفت وگو در خصوص آخرین تحولات صنعت بسته بندی و چاپ های آن بهره مند شوید.

 

 

برنامه زمانی و سخنرانان این برنامه دو روزه به قرار زیر هستند:

 

روز نخست:

 

 میزگرد: پایداری در صنعت چاپ بسته بندی /داده های  بخش بازرگانی کشورهای ایتالیا و آلمان

 

بحث اقتصادی: فشارهایی که ده سال گذشته و آینده را شکل داده و خواهند داد

 Alec Ross   از Bologna Business School

 

میزگرد: تاثیرهای تولیدکنندگان فناوری بر تغییرات کنونی صنعت

 UTECO Group

Simec Group

ACE Electrostatic

OMET

 

 

گفت و گو: مزیت های نسبی شبکه های اجتماعی و چگونگی بهره بردن از این پلت فورم ها

  Ivana Pais از Universita Cattolica del Sacro Cuore  و David Stark   از Columbia University

 

بحث فنی: پایداری در بسته بندی

 Silvia Zucconi  از  Nomisma

 

میزگرد: پایداری در بسته بندی

 Alessandra Fazio   از Nestle

 Paride Banzola از Euro Company

  Guiseppe Scicchiatano   از Henkel

مدیر جلسه: Armando Garosci   از Largo Consumo

 

روز دوم:

 

بحث اقتصادی :

Nouriel Roubini   از New York University

 

مسوولیت های اجتماعی شرکت ها :

Andrea Alemanno   از Ipsos Strategy3

 

میز گرد: مسوولیت اجتماعی شرکت ها در بخش خرده فروشی

Paola Monica Dimaggio  از Penny Market

Luca Pereno  از  Leroy Merlin

مدیر جلسه: Armando Garosci   از Largo Consumo

 

بحث حقوقی: قوانین جهانی برای دنیای یکپارچه شده

Paola Mariani   از Universita Bocconi  میلان

 

چگونگی تغییرات در اقتصاد و محیط زیست به خاطر فشارها و خواسته های مصرف کنندگان

Bertrand Badre   از Blue like an Orange Sustainable Capital

 

میزگرد: سناریوهای آینده در بحث پایداری، دیجیتال سازی و سرویس دهی

Alberto Palaveri  از Akerlund & Rausing Sacchital Group

Gianluca Castellini  از Smurfit Kappa Italia S.p.A

Domenico Tessera Chiesa از Sales Srl Spa

Alberto Luca  از Lucaprint Spa

 

 

هنر بسته بندی، حامی این کنفرانس در ایران، شما را به حضور در این رویداد بزرگ دعوت می کند.

برای ثبت نام از فیلترشکن استفاده کنید.

لینک ثبت نام:

https://www.future-factory.it/en/agenda/