هنر بسته بندی: کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری تنها رویداد تخصصی صنعت گوشت، فرآورده های گوشتی و صنایع وابسته در خاورمیانه باقیمانده است.با توجه به استقبال شایان توجه فعالان این صنایع، تا به این لحظه 91 درصد سالنهای نمایشگاه توسط غرفه گذاران تکمیل شده است.

 این دوره از نمایشگاه در سالنهای 7 و 27 در محوطه نمایشگاههای بین المللی ایران برگزار خواهد شد و تمرکز بر کیفیت، همچون سالهای گذشته، هدف اصلی این نمایشگاه می باشد. این تمرکز شامل کیفیت برگزاری نمایشگاه و محصولات ارائه شده توسط غرفه گذاران می باشد و سمینارهای علمی متعدد و کارگاههای جذاب آموزشی در زمان نمایشگاه برگزار می گردد.
 

شعار این دوره از نمایشگاه، هنر ملاقات در صنعت گوشت می باشد که برای دستیابی به آن، بالا بردن سطح کمی و کیفی بازدیدکنندگان ایرانی و منطقه ای از نمایشگاه در دستور کار تیم برگزاری نمایشگاه قرار گرفته است.  حضور در این رویداد فرصت منحصر بفردی در اختیار فعالان و علاقمندان این صنعت اصلی و جذاب از مجموعه صنایع غذایی  قرار خواهد داد.

 

MeatEx Canada    23-25 July 2020 Toronto

 

شعبه دوم نمایشگاه در مرداد 1399 در شهر تورنتو به منظور تحت پوشش دادن بازار آمریکای شمالی برگزار خواهد شد. با توجه به جمعیت بالای ایرانیان مقیم کانادا و آمریکا، این نمایشگاه موقعیت ناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی خواهد بود که تجارت خود را گسترش دهند. همچنین واردکنندگان گوشت نیز می توانند با بزرگترین تولیدکنندگان آمریکای جنوبی مستقیما ملاقات نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت نمایشگاه مراجعه نمائید. این وبسایت از تاریخ 7  مهر در دسترس می باشد.
 

www.CanadaMeatEx.com