هنر بسته بندی: Parairie State Group(PSG) تولید خود را با نصب Colordyne’s 360 Series Retrofit ارتقا می‌‌دهد. با افزایش تقاضا برای سفارش‌های دور کم و با هدف کاهش برون‌سپاری چاپ دیجیتال، PSG به این نتیجه رسید که اکنون زمان افزودن چاپ دیجیتال به تجارتش است.

چاپ دیجیتال, چاپ بسته‌بندی, بسته‌بندی, چاپ, لیبل‌های حساس به فشار, ماشین چاپ فلکسو, بسته‌بندی‌های منعطف, چاپ چهاررنگ جوهرافشان دیجیتال

PSG ارایه‌دهنده همه نوع خدمات چاپ بسته‌بندی شامل لیبل‌های حساس به فشار و بسته‌بندی‌های منعطف برای صنایع غذایی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی و… است. Colordyne’s 360  دارای امکان چاپ چهاررنگ جوهرافشان دیجیتال برای افزودن به ماشین چاپ فلکسو موجود بود. با فناوری این شرکت، کانورترها می‌توانند حس و ظاهر چاپ فلکسو را بر روی ماشین دیجیتال داشته باشند. این موضوع افزایش تولید PSG را در پی داشت.