هنر بسته بندی: این تحقیق Smithers Pira، نگاهی کلی به پنج گرایش اصلی که بازار بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر را شکل می‌دهد، انداخته است.

 

بازار بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر, صنعت بسته‌بندی, بسته‌بندی, بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر, فیلم‌های نفوذناپذیر, پاکت‌, چاپ, طراحی, بسته‌بندی‌های هوشمند

بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر به عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت بسته‌بندی به حساب می‌آیند و نیز میزبان بسیاری از پیشرفت‌های خلاقانه و پویا هستند. بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر یکی از پرسرعت‌ترین بخش‌ها در صنعت بسته‌بندی هستند. بر پایه داده‌های Pira، مصرف جهانی بر طبق پیش‌بینی‌ها به 5/3درصد سالانه طی پنج سال آینده می رسد که به رقمی در حدود 231میلیارد دلار بالغ خواهد شد. خلاقیت، شالوده اصلی این رشد مستمر خواهد بود.

با محبوبیت در میان کالاهای مصرفی، بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر می‌توانند به عنوان یک بسته‌بندی مستقل یا بخشی از یک بسته‌بندی که هیچ شکل خاصی از خود ندارد و برای آنهایی که شکلشان به سادگی تغییر می‌کند، عمل کنند.

گستره بزرگ کاربردهای بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر به معنای این است که می‌تواند به وسیله تعدادی از محرک‌های بازار تحت تاثیر قرار گیرد. این تحقیق پنج عامل اساسی که می‌تواند آینده رشد بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر در بازارهای مختلف را تعیین کند به شرح زیر اعلام کرده است:

بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر

فیلم‌های نفوذناپذیر

پاکت‌ها

چاپ و طراحی

بسته‌بندی‌های هوشمند