هنر بسته بندی: یک بسته‌بندی چاپ شده هنگامی زیست تخریب‌پذیر است که ماده اولیه (سطح) نیز زیست تخریب‌پذیر باشد.در این میان مرکب نیز با وجود داشتن لایه‌ای بسیار نازک بر روی سطح، نکته‌ای غیرقابل کتمان است.

مرکب‌های سازگار با محیط‌زیست, بسته‌بندی چاپ شده, بازیافت‌پذیری بسته‌بندی‌, مرکب زیست تخریب‌پذیر, بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر, بسته بندی,

موضوع مرکب باعث ایجاد محدودیت‌هایی در میزان بازیافت‌پذیری بسته‌بندی‌ها شده است. اما شرکت Sun Chemical پروژه‌ای را با نام Ok Compost معرفی کرده است. برای داشتن بسته‌بندی زیست تخریب‌پذیر، از بایوپلاستیک‌ها یا کاغذهای دارای تاییدیه استفاده می‌شود. از آنجایی که مرکب زیست تخریب‌پذیر نیست، آنهایی که مناسب برای چاپ بر روی بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر هستند باید محدودیت‌هایی را بپذیرند: هر مرکب جداگانه می‌تواند تا حد معینی از وزن بسته را به خود اختصاص دهد (کمتر یا مساوی با 1 درصد). تمام مرکب‌ها می‌توانند با یکدیگر چاپ شوند به شرط رعایت محدودیت (5 درصدی). از طرف دیگر این مواداولیه نباید در مرکب‌ها موجود باشند: فلزات سنگین: (نبود یا میزان بسیار کم) – ترکیبات عالی فرار: (میزان بسیار کم)- مواد سمی ممنوع شده توسط EPA (آژانس حفاظت از محیط‌زیست امریکا): نبود یا میزان بسیار اندک (PCB) و (CFC).

Sun Chemical در این پروژه از رنگدانه‌های ارگانیک استفاده می‌کند. برای اطلاعات از جزییات و انواع مواداولیه این مرکب‌ها، به سایت شرکت مراجعه کنید.