کارتن 8 واحدی بزرگتر دارای ویژگی‌های کارآمد دیگر نیز می‌باشد که زمانی‌که محصول به انبار مصرف‌کننده رسید به کار می‌آیند. در گذشته، هر کامپیوتر باید از کارتن خود در می‌آمد، با واحدهای دیگر بسته‌بندی انقباضی شده و سپس در انبار قرار می‌گرفتند که دفع زباله و استفاده از مواد جدید (بسته انقباضی) را ملزم می‌کرد.

 

{phocadownload view=file|id=394|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}