شرکت Barton Group خبر از رونمایی محصول انحصاری خود یعنی همان فناوری پاکت‌های ایستاده جدید داد. با به‌کارگیری ماشین ویژه فرم/ فیل/ سیل افقی حرارتی، این منشور سه‌گوش پس از پر و سیل شدن و با چرخشی 90درجه فرم می‌گیرد. فرمی جدید، منحصربه‌فرد و انحصاری با نام STAND UP SQUEEZY STRAW POUCH.

{phocadownload view=file|id=407|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}