هنر بسته بندی در ادامه موفقیت های بین المللی خود، اسپانسر رسانه ای نمایشگاه Print4All ایتالیا شد.

 بزرگترین نمایشگاه چاپ و بسته بندی دنیا,  نمایشگاه های گلفود دبی, بسته بندی استانبول, نمایشگاه بسته بندی اذربایجان, بزرگترین نمایشگاه چاپ و بسته بندی دنیا در سال ۲۰۱۸, نمایشگاه Print4All, کتاب پاویون ایران

هنر بسته بندی پس از حضور در پروژه های بزرگی همچون نمایشگاه های گلفود دبی و بسته بندی استانبول، به تازگی فعالیت رسانه ای خود با نمایشگاه بسته بندی اذربایجان، Ipack و بزرگترین نمایشگاه چاپ و بسته بندی دنیا در سال ۲۰۱۸، The Innovation Alliance، را تکمیل کرده است. هنر بسته بندی علاوه بر داشتن نمایندگی رسمی نمایشگاه Print4All، اسپانسر رسانه ای این نمایشگاه نیز شده است و به عنوان پل ارتباط رسانه ای صنعت چاپ و بسته بندی دنیا با ایران عمل خواهد کرد. غرفه این نشریه در نمایشگاه پذیرای تاجران و بازرگانانی که قصد ورود به بازار ایران را دارند، خواهد بود. همچنین صادرکنندگان محترم می توانند از امکان حضور در بازارهای بین المللی بهره مند شوند. این مهم از طریق کتاب پاویون ایران در این نمایشگاه میسر خواهد شد. چگونگی حضور در این کتاب به زودی به اطلاع شما رسانده خواهد شد.