هنر بسته بندی:  شرکت‌های GEA و Siemens خبر از همکاری خود در پروژه دیجیتال‌سازی (MTP) در نمایشگاه SPS IPC Drives در نورمبرگ آلمان دادند.

همکاری GEA و Siemens برای سیستم جدید اتوماسیون

MTP از لحاظ علمی توضیح‌دهنده ویژگی‌های فرآیندی است که اندازه‌گیری‌های خاصی را در تولید و تکنولوژی به صورت مستقل انجام می‌دهد. با کلیدواژه «استانداردسازی»، طرفین از جداسازهای Plug & Win برای استاندارد کردن تبادل اطلاعات بین سیستم‌های اتوماسیون و سیستم مهندسی استفاده کردند. هدف کاهش زمان رسیدن به بازار، انعطاف‌پذیری بیشتر، بهبود کیفیت محصول و راندمان بود. این برنامه در ماشین‌های جداساز، هوموژنایزر و پاستوریزر یا خشک‌کن مورد استفاده قرار می‌گیرد. MTP نیاز به ادغام‌کننده سیستم را از بین می‌برد و مدیریت اطلاعات را ایمن می‌کند. با افزایش تعداد تولید، سرعت واکنش تولیدکنندگان به بازار نیز بیشتر خواهد بود.