هنر بسته بندی: شرکت Bericap، تولیدکننده انواع درب و درپوش، خبر از اشتراک با شرکت Thin Film Electronics ASA برای تولید راهکارهای دیجیتال و یکپارچه در بحث درب‌های دارویی بدون نسخه و کاربردهای صنعتی داد.

درب‌های ایمن‌تر, تولیدکننده انواع درب, بسته‌بندی‌های هوشمند, بسته بندی,

این اتحاد امریکایی- آلمانی چیپس‌های پیشرفته‌ای را به درب می‌چسباند تا بتواند به شکل بهتری از برندها محافظت کند. محصول نهایی در بحث امنیت و بازاریابی بسیار مهم است. بسته‌بندی‌های هوشمند و ضدسرقت به سرعت در حال پیشرفته هستند و فناوری Thin Film و پلتفورم نرم‌افزاری آن هماهنگی بسیار خوبی با درب‌های Bericap دارد. این راهکار قادر خواهد بود تا مشکل جهانی جعل، پر کردن مجدد، دستکاری و اغفال را بگیرد.

www.bericap.com