هنر بسته بندی: Encre Noire تولیدشده توسط Lalique از Encrier Biches طراحی شده توسط Rene Lalique در سال 1913 الهام گرفته است. این عطر مردانه در سال 2006 وارد بازار شد.

ترکیب بوی چوب سرو و علف بومی خسخس در بسته‌بندی نیز خود را نشان داد که دارای دربی چوبی تولیدشده در Quadpack Group بود. ارتباط قوی بین عطر و بسته‌بندی، تجربه‌ای همادین از محصولی می‌دهد که تمام حس‌ها را درگیر می‌کند. درب از چوب درخت زبان‌گنجشک، بسیار حس طبیعی به انسان می‌دهد که دارای لکه‌های سیاه نیز هست و در آن امضای Biches دیده می‌شود. این درب از منابع تجدیدشونده جنگلی تولید شده است محصول شرکت Technotraf.