هنگامی که صحبت از بسته‌بندی برای محصولات محبوبمان به میان می‌آید، هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان این توافق وجود دارد که ایمنی چیزی که ما در برنامه روزانه‌مان مصرف و حمل می‌کنیم، بسیار مهم است. خواه اشعه ایکس، حسگر و ترازو باشد یا سایر ابزارهای بازرسی، تولیدکنندگان به صورت مداوم به خلاقیت‌هایی که می‌تواند محصولاتی ایمن‌تر را روانه بازار کند فکر می‌کنند.

{phocadownload view=file|id=401|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}