هنر بسته بندی:  فناوری اندازه‌گیری و توزیع معرفی شده توسط Comar LLC، منجر به معرفی سومین سری لیوان‌های چاپ شده در صنعت دارویی شده است.

 لیوان چاپ‌شده, مصارف دارویی, مرکب‌, بسته بندی, بارکد

John Daly، مدیر بازاریابی شرکت در این‌خصوص می‌گوید: «نخستین لیوان‌های چاپی ما سال 2003 به بازار آمدند. موضوع مهم در اینجا مطابقت کامل پلیت چاپی با لیوان است که بتواند دقیق‌ترین اندازه دارو را نشان دهد.

ما نخستین شرکتی هستیم که بر روی لیوان‌های اندازه‌گیری دارو، چاپ می‌زنیم، آن هم با مرکب‌های مورد تایید FDA. تجهیزات چاپی موجود در بازار بسیار خوب هستند اما ما آنها را ارتقا دادیم. در این فرآیند ما به دنبال به حداقل رساندن مراحل انتقال هستیم تا بتوانیم به حداکثر دقت برسیم.»

این شرکت قابلیت چاپ با سه رنگ همزمان را دارد و در مجموع 30 رنگ متفاوت را چاپ می‌زند. اندازه لیوان با میزان محصول نیز باید هماهنگ باشد به‌عنوان مثال انتخاب لیوان بزرگ برای دوزهای کم از دقت نهایی خواهد کاست. همچنین می‌توان بارکد و نام محصول را نیز بر روی لیوان چاپ کرد.