هنر بسته بندی: “ضایعات غذا در سوپرمارکت‌ها در نبود بسته‌بندی تا یک‌سوم بیشتر می‌شود.” این پاسخی که فدراسیون پلاستیک انگلستان (BPF) در پاسخ به مصرف‌کنندگانی می‌دهد که نه نفر از هر ده نفر درخواست ایجاد راه‌رو و قفسه‌های محصولات بدون پلاستیک را دارند.

در تحقیقی که توسط Populus انجام‌شد آمده که حذف بسته‌بندی‌های پلاستیکی در جاهایی مانند سوپرمارکت‌ها می‌تواند به محیط‌زیست آسیب بزند زیرا انرژی‌ای که برای تولید غذا صرف می‌شود بیشتر از انرژی است که در بسته‌بندی محافظت‌کننده آن صرف شده است. تحقیق می‌گوید که یک دهه پیش در طرحی آزمایشی خرده‌فروشی‌های بزرگ، خیار را بدون بسته‌بندی پلاستیکی می‌فروختند اما طرح شکست خورد چراکه ضایعات غذا بیشتر از تصور بود.

تحقیق بر این فرض است که بسته‌بندی‌های پلاستیکی انرژی کمتری را برای تولید نسبت به جایگزین‌های آن استفاده می‌کند چراکه هزینه‌های حمل و انتشار گازهای گلخانه‌ای آن نیز کمتر است که این به خاطر سبکی‌شان اتفاق می‌افتد. این بسته‌بندی‌ها با محافظتشان از محصولات غذایی در محیطی بهداشتی، باعث طول عمربیشتر آنها می‌شوند. پلاستیک‌ها منابعی قابل استفاده مجدد هستند به شرط آنکه با فرهنگ‌سازی نزد مردم، بتوان آنها را به خوبی جمع‌آوری کرد و از دور ریختن بیهوده نیز جلوگیری به عمل آورد.