مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار از آغاز برداشت سیر در شهرستان بهار خبر داد و گفت: ۶۷۷ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت سیر اختصاص یافته است.

هوشنگ کرمی در کارگروه کشاورزی بهار با بیان اینکه سیر از جمله محصولاتی است که در اراضی شهرستان بهار کشت می شود، افزود: کشت سیر در منطقه یکی از بهترین تناوب های زراعی با سایر محصولاتی کشاورزی است. وی با پیش بینی برداشت ۹ هزار و ۴۷۸ تن محصول سیر، گفت: این محصول یکی از پرسودترین محصولات کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار افزود: کشت و برداشت سیر در شهرستان بهار باعث اشتغالزایی فصلی و ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار می شود. کرمی نبود انبارهای فنی مناسب و کارگاههای فرآوری صنعتی و بسته بندی را جمله مشکلات سیرکاران منطقه بیان کرد و گفت: محصولات منطقه برای فرآوری به استانهای دیگر حمل می شود. وی ارقام مورد کشت سیر را سیر سفید و سیر قرمز اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح مربوط به سیر سفید است که علاوه بر بازار داخلی برای صادرات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.