هنر بسته بندی: سیستم CUP Everest تمام خودکار، می‌تواند 1100 بسته مطابق با سلیقه و انتخاب مشتری را در هر ساعت در جعبه بگذارد که باعث می‌شود تا 50درصد از خالی ماندن جعبه‌ها و درنتیجه 20 ایستگاه اضافی حذف شود.

 

سیستم خلاقانه جدید، تنها به یک یا دو اپراتور نیاز دارد. فناوری قابلیت اندازه‌گیری، جداسازی، دربندی، وزن‌کشی و لیبل‌زنی هر بسته تکی یا چندتایی را به صورت جداگانه انجام می‌دهد. این ماشین از سیستم چسب‌زنی ویژه‌ای بهره می‌برد تا همه نوع کالا از نرم یا سخت را چسب بزند. این سیستم بسته‌های کوچک که قابل چسب زدن با نوارچسب نیستند را هم می‌چسباند.