هنر بسته بندی: شرکت Proco Machinery در کانادا دستگاهی را با نام Lay Flat Tooling ساخته است که به تولیدکنندگان بطری‌های پلاستیکی اجازه می‌دهد تا بطری‌های خود را در محل بسته‌بندی کنند آن هم به شکلی که سروته آن‌ها یکی در میان کنار هم قرار گرفته است.

ماشین جعبه‌گذاری بطری, قالب‌گیری دستی, بطری‌های پلاستیکی, قالب‌گیری بادی, بسته‌بندی بطری‌,

با کمک سیستم اتوماسیون رباتیک ارایه شده به وسیله Universal Robots، Proco می‌تواند یک راهکار یکپارچه اتوماسیون برای صنعت قالب‌گیری بادی را پیشنهاد دهد و همچنین برای نیازهای تولید پیچیده‌تر و ترکیبی. شرکت دو سری از ابزارهایش برای دو کاربرد متفاوت را ارایه کرده است: یکی برای بسته‌بندی بطری‌ها به صورت گردن به گردن درون جعبه و دیگری برای گذاشتن آن‌ها به صورت ردیفی و تخت. این روش‌ها امکان گذاشتن 270 بطری در یک جعبه را به جای 250 عدد می‌دهد.