هنر بسته بندی: ECO Lamps از شرکت Sidel برای صرفه‌جویی انرژی در خطوط PET در خطوط تولیدی این شرکت به کار گرفته شد.

این لامپ‌ها که در بخش قالب‌های دمشی نصب می‌شوند تا 18درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند. با افزایش نگرانی‌های مصرف‌کنندگان برای محیط‌زیست، بسته‌بندی پایدار و استفاده مجدد از منابع آب به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفته است. با نصب این لامپ‌ها بر خط تولید آب‌معدنی در بطری‌های PET، در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. این لامپ‌ها در خط‌های Sidel واقع در کشور ژاپن اجرایی شده است.