هنر بسته بندی: شرکت Treofan تولیدکننده فیلم BOPP خبر از همکاری استراتژیک با فروشنده این محصولات با نام Koylu در حوزه بسته‌بندی و تولید لیبل در ترکیه داد.

فیلم BOPP در بازار ترکیه, بسته بندی, تولیدکننده فیلم BOPP, شرکت Treofan, تولید لیبل, روکش‌های IML,

Koylu یکی از بزرگترین شرکت‌های تجاری در بحث بسته‌بندی و صنعت لیبل ترکیه است. با همکاری Actega terra، این شرکت نخستین مجموعه ارایه‌کننده روکش‌های IML در بازار ترکیه به حساب می‌آید. همکاری با Treofan به تولیدکنندگان داخلی ترکیه امکان دسترسی بیشتری به فیلم‌های BOPP و مواد اولیه ترکیبی را می‌دهد.