هنر بسته بندی:  استفاده از PET بازیافت شده (rPET) در بسته‌های پرکنی داغ، هیچ تاثیر قابل توجه مضری بر بطری ندارد حتی زمانی که مخلوط از 50درصد بیشتر شود.

 PET بازیافت شده, rPET,  بطری‌های پرکنی داغ, بسته‌بندی‌های پلاستیکی, رزین rPET, بطری و پریفورم, بطری‌های فوق نازک,  بسته بندی,

PTI از پیشروان ارتقا بسته‌بندی‌های پلاستیکی،‌ در تحقیقی که انجام داد، به این نتیجه رسید که شرکت‌ها می‌توانند درصدی مشخصی از rPET را در بطری‌های پرکنی داغ خود به کار گیرند. Tracy Momany مدیر گروه ارتقا تولید شرکت می‌گوید: «حتی با به‌کارگیری 100درصدی رزین rPET، عملکرد بطری در این تحقیق هنوز قابل قبول بود. اگرچه دیوارهای نازک‌تر بطری‌های پرکنی داغ ممکن است منجر به اندکی ماتی یا زردی در مقایسه با بطری‌های فوق نازک آب شود.»

تحقیق بر روی اندازه‌گیری PET خام و افزودن دو نوع رزین متفاوت PET به آن در اندازه‌های 25، 50 و 100درصد تمرکز داشت. بطری و پریفورم پرکنی داغ 6وجهی 27گرمی با حجم 500میلی‌متر مورد آزمایش قرار گرفتند. بطری‌هایی که دارای محتویات بازیافتی بودند به گونه‌ای فرآیند شدند تا ضخامت دیواره یکسان و حداکثر دمای پریفورم را مانند بطری‌های معمولی دریافت کنند. هدف تضمین این نکته بود که تنها تفاوت، میزان محتویات بازیافت شده باشد. بطری‌ها در چندین جنبه ازجمله عملکرد پرکنی داغ و تحمل فشار عمودی از بالا، ضخامت دیواره، رنگ، ماتی، تبلور و اندازه استالدئید مورد آزمایش قرار گرفتند. در نهایت این نتایج به دست آمد:

– تمام نمونه‌ها، عملکرد استانداردی برای پرکنی داغ حتی در درجه‌ای بالا از به‌کارگیری rPET داشتند.

– جمع‌شدگی در بطری دارای بیش از 50درصد rPET،‌ به‌تدریج دیده شد اما بطری‌ها کماکان ویژگی خود را حفظ کردند.

– اشکالات به‌کارگیری rPET بر روی بطری، افزایش زردشدگی و ماتی بودند، اگرچه این‌ها موضوعاتی زیبایی‌شناختی به حساب می‌آمدند و تاثیری بر عملکرد نداشتند.

آزمایش به این نتیجه رسید که حتی می‌توان بیش از 50درصد rPET را به بطری‌های پرکنی داغ افزود، اگرچه ممکن است تنها از لحاظ ظاهری کمی بر بطری نهایی تاثیرگذاری داشته باشد.